Галузевий навчальний відділ з охорони праці

Галузевий навчальний відділ з охорони праці та спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом   

 Галузевий навчальний відділ з охорони праці та спец. навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом (Відділ) створений на базі Галузевого навчального центру з охорони праці (ГНЦ), який почав функціонувати на факультеті післядипломної освіти Державного економіко-технологічного університету транспорту відповідно до Наказів Міністерства транспорту і зв’язку України № 558 від 17.11.1994р та № 722 від 20.12.2000р.

    Відділ здійснює навчання керівників та спеціалістів залізничного транспорту з питань охорони праці згідно Декларації (дозволу) зареєстрованої у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі Держгірпрмнагляду (запис від 11.04.2013р. № 66-32-к), а також у відділі ведеться робота по отриманню дозволу на проведення спец. навчання керівників, фахівців і робітників, пов'язаних з різними операціями по перевезенню небезпечних  вантажів залізничним транспортом.

    Навчання з питань охорони праці проводиться за навчально-тематичним планом, погодженим з  Держгірпрмнаглядом України та затвердженим Ректором Університету.

    До проведення занять залучаються професорсько-викладацький склад Університету та інших вищих навчальних закладів, а також керівники і висококваліфіковані спеціалісти Держгірпрмнагляду, міністерств, відомств, органів центральної виконавчої влади та Укрзалізниці.

    Для перевірки знань слухачів з питань охорони праці передбачено іспит, який слухачі здають комісії призначеної згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12.05) та згідно з Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.03.2013р. № 378.

  

Звітні данні про кількість керівни`ків та спеціалістів, які пройшли атестацію з охорони праці за 2001-2013рр

Період (рік)

Всього

У тому числі:

Керівники

Спеціалісти

Кількість осіб

%

Кількість осіб

%

Кількість осіб

%

2001

115

100

75

65

40

35

2002

190

100

125

66

65

34

2003

102

100

62

61

40

39

2004

86

100

37

43

49

57

2005

257

100

228

89

29

11

2006

85

100

75

88

10

12

2007

17

100

14

82

3

18

2008

92

100

92

100

0

0

2009

125

100

69

55

56

45

2010

26

100

26

100

0

0

2011

21

100

21

100

0

0

2012

0

0

0

0

0

0

2013

29

100

29

100

0

0

Разом:

1145

100

853

75

292

25