Діяльність

 

   З метою забезпечення потреб залізничної галузі у перепідготовці та підвищенні кваліфікації  керівників і спеціалістів в Університеті у 1996 р. на підставі ліцензії і Положення, на умовах внутрішнього госпрозрахунку був створений та здійснює освітянські послуги факультет післядипломної освіти (ФПО), який з січня 2014 року функціонує як навчальний Центр післядипломної освіти (ЦПО).

       На ЦПО підвищують свою кваліфікацію керівники і спеціалісти різних структурних підрозділів залізничної галузі України, підприємств, організацій, користувачів послуг залізничного транспорту (власники під’їзних залізничних колій, підприємства промислового залізничного транспорту, метрополітен, експедиторські та операторські компанії, власники рухомого залізничного транспорту та ін.)

       Ліцензійний обсяг – 1000 осіб на рік.  

       Підвищення кваліфікації керівників і фахівців залізниць, користувачів послуг залізниць здійснюється на договірних умовах за встановленим графіком з використанням очної та дистанційної форми навчання, протягом одного, двох або трьох тижнів за навчально-тематичними планами (72 години), які розробляються в Центрі, разом з відповідними кафедрами, узгоджуються з Головними управліннями Укрзалізниці та керівниками підприємств замовників і затверджуються Ректором Університету та начальником Головного управління кадрової та соціальної політики Укрзалізниці. Інформацію про терміни навчання і їхню вартість можна отримати за контактними телефонами і на офіційному сайті ЦПО cpo.detut.edu.ua

       У навчальному процесі беруть участь професорсько-викладацький склад Університету, керівники і спеціалісти міністерств і відомств України, Укрзалізниці та Держнаглядохоронпраці України. Під час навчання слухачі мають можливість отримувати потрібні законодавчі акти та нормативні документи, літературу, користуватися бібліотекою, Інтернетом, комп’ютерною технікою в навчальному комп’ютерному класі.

       Іногородні слухачі забезпечуються житлом у гуртожитку або готелі, з належними умовами для відпочинку, самопідготовки, побуту.

       Після успішного закінчення навчання слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка. Оцінку рівня організації навчання, його ефективності та якості слухачі надають на підсумкових заняттях та в автоматизованій системі тестових моніторингів.