Відділ дистанційного навчання та інтенсивного вивчення іноземних мов (НВДН ЦПО)

Дистанційне навчання – це цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається, в основному, при опосередкованій взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, створеному за педагогічними та інформаційними технологіями.

Мета дистанційного навчання:

 • створення умов для удосконалення професійних та фахових знань, умінь і навичок керівників та спеціалістів «Укрзалізниці» за місцем їх проживання або тимчасового перебування з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій 

Основні завдання дистанційного навчання:

 • розширення можливостей доступу працівників підрозділів залізничного транспорту та інших користувачів послуг залізниць до якісної освіти з використанням сучасних інформаційних ресурсів;
 • забезпечення індивідуалізації навчання відповідно до потреб, особливостей і можливостей кожного слухача;
 • створення додаткових можливостей для спілкування науково-педагогічних працівників Університету та спеціалістів залізниць України, Головних управлінь та управлінь Укрзалізниці зі слухачами та слухачів між собою в процесі активного творчого засвоєння програми навчання.

Дистанційні навчальні курси ЦПО в 2014р:

 • «Організація ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та податкової звітності з урахуванням зміни організаційної структури підприємств ЗТ при реформуванні галузі»
 • «Удосконалення роботи з персоналом на ЗТ
 • «Шляхи удосконалення організації, нормування та оплати праці»

Організація навчального процесу за дистанційною формою навчання

Матеріально-технічне забезпечення дистанційного навчання

Це наявність приміщень, що обладнані комп'ютерною та оргтехнікою для забезпечення роботи кадрового персоналу з реалізації дистанційної форми навчання, а саме: 

 • навчальна аудиторія № 406 - комп'ютерна лабораторія ФПО, яка має все необхідне технічне обладнання для організації дистанційного навчання: 
 1.    Центральний комп’ютер – сервер - FTC W7 Series TYPE 16 
 2.    16 Моніторів з тонкими клієнтами Aser V193HQVBMPC - station 120, з доступом до мережі Інтернет
 3.    інтерактивний проектор ЕІКІ ДС-Х
 • Зал для конференцій, ауд. № 402:
 1.    Ноутбук HPG62 –b25ER з вбудованою веб - камерою
 2.    Монітор HANNS.G HC 174 DP, 1720 - 11 шт