Навчальний відділ з підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів «Укрзалізниці»

Забезпечує виконання ліцензійних вимог щодо напрямків підготовки, по яким ведеться підвищення кваліфікації. Термін навчання від 1 до 2 тижнів. Основна мета навчання - підвищення фахових знань і компетенції слухачів, освоєння нових функціональних обов’язків.

Навчання в Центрі проводиться за самостійно розробленими та погодженими в установленому порядку професійними програмами, затвердженими Ректором Університету. Обсяг обов’язкових аудиторних занять слухачів не повинен перевищувати у середньому 36 годин на тиждень (чи 72 години протягом двох тижнів).

Для здійснення навчального процесу за ЦПО закріплена наступна матеріально-технічна база:

дві аудиторії з загальною площею 104 кв.м на 59 посадочних місць; конференц-зал площею 64, 1 кв. м на 25 посадочних місця. Аудиторії та конференц-зал обладнані необхідними технічними засобами навчання (проектори, полілюкси, комп’ютери та інше).

Основними видами навчальних занять є лекції, лабораторні та практичні заняття, ділові ігри, круглі столи  та інше. Одночасно на факультеті можуть навчатися три групи загальною чисельністю 80 слухачів.

До проведення занять залучаються професорсько-викладацький склад університету та інших вищих навчальних закладів, а також керівники і висококваліфіковані спеціалісти міністерств, відомств, органів центральної виконавчої влади та Укрзалізниці.

Згідно плану-графіку підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів в 2014 році планується навчання  838 осіб (у тому числі за дистанційною формою навчання 454 особи) що складає по залізницях:

  • Донецька -153 особи
  • Одеська – 122 особи
  • Південно-Західна залізниця – 144 особи
  • Львівська -124 особи
  • Південна – 127 осіб
  • Придніповська – 168 осіб