Головна

Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістівє важливою умовою успішної діяльності будь-якої організації. Керівники та спеціалісти у сучасних умовах повинні бути високоосвіченими, володіти високою загальною культурою, стратегічним мисленням та ерудицією.

Навчальний Центр післядипломної освіти ДЕТУТ (далі - ЦПО) є правонаступником факультету післядипломної освіти, який був створений в Університеті з метою забезпечення потреб залізничної галузі у перепідготовці та підвищенні кваліфікації  керівників і спеціалістів, здійснював освітянські послуги з 1996 року. 

Навчальний Центр післядипломної освіти розпочав роботу з січня 2014 р. як самостійний навчальний, адміністративний підрозділ університету на принципах повного госпрозрахунку без права юридичної особи на підставі ліцензії та Положення. (Ліцензійний обсяг навчання -1000 осіб на рік)

Керівництво центром здійснює – Габа Василь Васильович кандидат технічних наук, професор кафедри УПП, член-кореспондент Транспортної академії України, академік Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності, Почесний залізничник, Заслужений працівник транспорту України.

 

Основними завданнями та функціями Центру є:

  1.  Задоволення потреб залізничного транспорту та інших галузей і сфер економіки України незалежно від форм власності у підвищенні кваліфікації керівників іспеціалістів.
  2.  Формування контингенту слухачів у відповідності до договорів з підприємствами та організаціями.
  3. Організація навчання за  дистанційною формою навчання.
  4. Організація навчання керівників та спеціалістів з питань охорони праці.
  5. Проведення спеціального навчання працівників, які виконують перевезення небезпечних вантажів.

При ЦПО створені три навчальні відділи:

  1. Навчальний відділ з підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів «Укрзалізниці»;
  2. Відділ дистанційного навчання та інтенсивного вивчення іноземних мов;
  3. Галузевий навчальний відділ з охорони праці та спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення  небезпечних вантажів залізничним транспортом

Навчальний відділ з підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів «Укрзалізниці» забезпечує виконання ліцензійних вимог щодо напрямків підготовки, по яким ведеться підвищення кваліфікації. Термін навчання від 1 до 2 тижнів. Основна мета навчання - підвищення фахових знань і компетенції слухачів, освоєння нових функціональних обов’язків.

Відділ дистанційного навчання та інтенсивного вивчення іноземних мов організує цілеспрямований процес передачі, засвоєння та удосконалення професійних та фахових знань, умінь і навичок керівників та спеціалістів «Укрзалізниці» за місцем їх проживання або тимчасового перебування з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій

Галузевий навчальний відділ з охорони праці та спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів залізничного транспорту здійснює навчання керівників та спеціалістів залізничного транспорту з питань охорони праці згідно Декларації (дозволу), виданим територіальним органом Держгірпромнагляду, а також проводить спеціальне навчання керівників, фахівців і робітників, пов'язаних з різними операціями по перевезенню небезпечних вантажів залізничним транспортом.

Навчання в Центрі проводиться за самостійно розробленими та погодженими в установленому порядку професійними програмами, затвердженими Ректором Університету. Обсяг обов’язкових аудиторних занять слухачів не повинен перевищувати у середньому 36 годин на тиждень (чи 72 години протягом двох тижнів).

Професійні програми підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів Укрзалізниці – це програми, які забезпечують розвиток усіх компонентів підвищення професійної компетенції слухачів,  побудовані за модульним принципом, включають змістовні модулі; передбачають навчання за загальною, функціональною та галузевою складовими з використанням дистанційної та стаціонарної форм навчання з застосуванням різних форм навчальної діяльності: лекція, практичне заняття, "круглий стіл", тематична зустріч, обмін досвідом роботи, виїзне заняття, дискусія, ділова гра, аналіз професійних ситуацій, поточне та підсумкове тестування, комплексний залік. Одночасно на факультеті можуть навчатися три групи загальною чисельністю 80 слухачів.

До проведення занять залучаються професорсько-викладацький склад університету та інших вищих навчальних закладів, а також керівники і висококваліфіковані спеціалісти міністерств, відомств, органів центральної виконавчої влади та Укрзалізниці.

За період існування факультету післядипломної освіти (з 1996 р.) отримало свідоцтво про підвищення кваліфікації – 10 187 осіб. 11 жовтня 2013 року слухач групи «Керівники та майстри відбудовних поїздів» - Магас Любомир Васильович отримав свідоцтво за № 10 000.